Onze achtergrond
Alle kinderen zijn van harte welkom op onze school. Wij zijn een christelijke school en verwachten dat leerlingen bij ons deelnemen aan christelijke activiteiten en onze christelijke identiteit respecteren.

Algemeen
Wanneer u een zoon of dochter wilt inschrijven voor de peuterspeelzaal of de basisschool, dan kunt u daarvoor een afspraak maken bij de directie. U krijgt een rondleiding door school en de gelegenheid vragen te stellen.

Ondersteuningsprofiel
In het kader van de Wet Passend Onderwijs kent de school een ondersteuningsprofiel. Hierin staat beschreven wat de school wel en niet kan wat betreft leerlingenzorg. Het ondersteuningsprofiel is op te vragen bij de directie.

Inschrijven voor peuterschool