Leerkansenprofiel
Onze school heeft het leerkansenprofiel (LKP) voor de groepen 3 t/m8. Hierdoor is er extra tijd voor taal en rekenen. Ook krijgen de kinderen extra les in muziek, drama, dans, Engels, ICT/Wetenschap/Techniek en beeldende vorming. Deze extra lessen worden gegeven door vakleerkrachten. Voor vragen rondom LKP kunt u terecht bij juf Dilianne of de directie.