Vaklessen
Onze school heeft vaklessen voor alle groepen. Hierdoor is er extra tijd voor taal en rekenen. Ook krijgen de kinderen extra les in muziek, dans, Engels en beeldende vorming. Deze extra lessen worden gegeven door vakleerkrachten. Voor vragen rondom de vaklessen kunt u terecht bij de directie.