Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is belangrijk voor school. De MR geeft advies aan school, maar mag soms ook meebeslissen. De MR bestaat uit zowel leerkrachten als ouders. Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Dilianne.

Ouderraad

De ouderraad (OR) helpt bij de organisatie van activiteiten op school. Heeft u vragen over de OR, dan kunt u terecht bij de directie.