“We werken vanuit onze christelijke identiteit waarbij het gaat om vertrouwen, verbinding, ontmoeten en betrokkenheid. Ons doel is kinderen voor te bereiden op een actieve rol in de maatschappij. We zetten ons daarom in voor een brede ontwikkeling, waarin iedereen de ruimte krijgt om eigen talenten te ontplooien. We willen kinderen leren inzicht te hebben in zichzelf en de ander, kritisch te denken en verantwoordelijkheid te nemen. We doen dit door het bieden van kwalitatief goed onderwijs.”

Klik hier voor de posters met onze missie en visie.