We maken gebruik van de Basisschool App. In de app vindt u brieven en nieuws. Ook kunt u via de app verlof aanvragen of een ziekmelding doorgeven.

De Basisschool App is te vinden in de App Store (Apple) of via de Playstore (Andriod) op uw mobiel of tablet. Voor vragen kunt u terecht bij de adminstratie of peuterjuffen.