Onderwijs
Als school hebben we een rijk onderwijsaanbod met veel aandacht voor taal en rekenen. We stemmen het onderwijs af op de behoeftes van onze leerlingen. We hebben een prettig pedagogisch klimaat en door gebruik te maken van het directe instructiemodel een duidelijk didactische aanpak. Met onze aanpak willen we bereiken dat onze leerlingen zich zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief kunnen ontwikkelen. We hebben hierbij voor alle leerlingen hoge verwachtingen.

Bewegen
Bewegen is voor kinderen heel belangrijk. We zijn dan ook als school trots op onze vakleerkracht die alle kinderen van groep 1 tot groep 8 gymles geeft. De kinderen van groep 3 tot en met groep 8 krijgen zelfs 3 keer in de week gymles. De leerlingen van groep 1/2 krijgen ook elke week gymles van onze vakleerkracht. Voor vragen rondom sport en bewegen kunt u terecht bij meester Tristan.

Leerkansenprofiel
Onze school heeft het leerkansenprofiel (LKP) voor de groepen 3 t/m 8. Hierdoor is er extra tijd voor taal en rekenen. Ook krijgen de kinderen extra les in muziek, drama, dans, Engels, ICT/Wetenschap/Techniek en beeldende vorming. Deze extra lessen worden gegeven door vakleerkrachten. Voor vragen rondom LKP kunt u terecht bij juf Dilianne of de directie.